Współpracujemy zarówno z małymi jak i z bardzo dużymi gospodarstwami i przedsiębiorstwami.

W ramach współpracy z rolnikiem wykonujemy:

 

  • Plany

  - rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013
  - rolnośrodowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020

  - ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

 

  • Ekspertyzy przyrodnicze

       - botaniczne

       - ornitologiczne
 

  • Wypełniamy wnioski o przyznanie płatności obszarowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, zalesieniowych i ONW

  • Prowadzimy ewidencje i rejestry

      - zabiegów agrotechnicznych (w tym rejestry rolnośrodowiskowe)
      - ewidencję stosowanych w gospodarstwie środków ochrony roślin
      - ewidencję stosowanych w gospodarstwie nawozów

 

  • Uzupełniamy księgi rejestracji zwierząt

  • Wykonujemy plany nawozowe

  • Wypełniamy wnioski i biznesplany w ramach programów:

      - Premie dla młodych rolników

      - Restrukturyzacja małych gospodarstw

      - Modernizacja gospodarstw rolnych

      - Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

      - Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

 

  • Kontrolujemy gospodarstwa rolne pod kątem spełniania wymogów wzajemnej zgodności Cross-Compliance, BHP
    i ochrony środowiska

Zajmujemy się doradztwem rolnym – pomagamy rolnikom w pozyskiwaniu dofinansowań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.